Home neem contact op 


KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

In de afgelopen jaren hebben diverse begeleidingsdiensten, particuliere bureaus en commerciƫle instellingen allerlei vormen van begeleiding van hoogbegaafden of hun docenten ontwikkeld. Bij het inkopen of uitzoeken van al deze begeleiding en mogelijkheden is het lang niet altijd duidelijk wat er geboden wordt. Naast de kwalitatief goede bureaus en opleidingen is er ook wildgroei ontstaan.

Het initiatief tot het oprichten van de stichting is genomen door de Koepel Hoogbegaafdheid, waarmee HINT nauw samenwerkt. Zij vond het belangrijk om in samenspraak met de branche kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Zij wil daarmee de hulpvrager, ongeacht of dit een ouder, kind, school, schoolbegeleider of leerkracht betreft helpen om een gerichte keuze te kunnen maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden.

Bent u op zoek naar een specialist voor het begeleiden van uw kind?
Kijk in het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

KRHB   Bent u zelf die specialist? Schrijf u in.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Ledenvergadering 2018 op 21 april. Meer informatie en aanmelden via secretaris@hintnzh.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HINT komt op voor de belangen van hoogbegaafden. Het onderwijs is, ondanks vele verbeteringen, vaak nog niet passend voor hoogbegaafde kinderen. Onze vereniging probeert daar verandering in te brengen. Dat doen we door contacten te leggen met scholen en via de Koepel Hoogbegaafdheid ook met de overheid.

Omdat het voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen belangrijk is dat ze in contact komen met ontwikkelingsgelijken organiseren wij weekendkampen.

Ook organiseren wij lezingen over diverse onderwerpen die een rol spelen bij hoogbegaafdheid. Tijdens die lezingen is er altijd volop gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen. Ook is er informatiemateriaal beschikbaar.

HINT neemt - samen met Pharos en Choochem - deel aan de Koepel Hoogbegaafdheid.© www.hintnoordzuidholland.nl          webbouw: Tom Geestman