Home neem contact op 


Onderzoek Zicht op Studiemotivatie

Radboud Universiteit Nijmegen heeft HINT benaderd om te helpen bij het werven van respondenten voor hun survey voor het onderzoek naar studiemotivatie bij studenten aan hogescholen en universiteiten. Het is daarbij van belang dat er voldoende hoogbegaafde studenten deelnemen. HINT ondersteunt het belang van dit onderzoek.
Met nadruk wordt gevraagd naar deelname van hoogbegaafde studenten met en zonder studiemotivatieproblemen.

Het is van belang dat er voldoende hoogbegaafde studenten deelnemen aan dit onderzoek.

Is jouw kind een hoogbegaafde student, ken je mensen waarvan hun kinderen hoogbegaafde studenten zijn of ken je hoogbegaafde studenten, breng dan dit onderzoek onder hun aandacht. Het kost maximaal 20 minuten om in te vullen, de gegevens worden anoniem verwerkt en wie weet wat voor prachtige inzichten er mee verworven worden.

Studiemotivatie

Zowel voor studenten als onderwijsinstellingen is het belangrijk dat studenten gemotiveerd zijn voor hun studie. Een lage motivatie bij studenten kan leiden tot studievertraging of studie-uitval. Het is wenselijk dat studenten met motivatieproblemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Er is een vragenlijst ontwikkeld waarmee kenmerken die een rol kunnen spelen bij studiemotivatie onder studenten op Nederlandse hogescholen en universiteiten worden onderzocht. In het huidige onderzoek zal deze vragenlijst landelijk worden afgenomen onder studenten. De uitkomsten van het onderzoek dragen bij aan de verdere ontwikkeling van deze vragenlijst en kennis op het vlak van studiemotivatie van studenten in Nederland.

Deelname

Studenten van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan aan een hogeschool of universiteit in Nederland worden uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. Deelname omvat het eenmalig invullen van een online-vragenlijst in maximaal 20 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek worden vermeld in een nieuwsbrief, waarvoor deelnemers en overige geĆÆnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers: Radboud Behavioural Science Institute Dr. Marjolijn van Weerdenburg Universitair Docent Drs. Sacha Geerlings postacademisch ECHA studentonderzoeker e-mail: S.Geerlings@pwo.ru.nl telefoon: 06-27057464

Klik HIER om naar de vragenlijst te gaan.

KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

In de afgelopen jaren hebben diverse begeleidingsdiensten, particuliere bureaus en commerciƫle instellingen allerlei vormen van begeleiding van hoogbegaafden of hun docenten ontwikkeld. Bij het inkopen of uitzoeken van al deze begeleiding en mogelijkheden is het lang niet altijd duidelijk wat er geboden wordt. Naast de kwalitatief goede bureaus en opleidingen is er ook wildgroei ontstaan.

Het initiatief tot het oprichten van de stichting is genomen door de Koepel Hoogbegaafdheid, waarmee HINT nauw samenwerkt. Zij vond het belangrijk om in samenspraak met de branche kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Zij wil daarmee de hulpvrager, ongeacht of dit een ouder, kind, school, schoolbegeleider of leerkracht betreft helpen om een gerichte keuze te kunnen maken uit het aanbod van begeleiding van hoogbegaafden.

Bent u op zoek naar een specialist voor het begeleiden van uw kind?
Kijk in het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

KRHB   Bent u zelf die specialist? Schrijf u in.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Ledenvergadering 2018 op 21 april. Meer informatie en aanmelden via secretaris@hintnzh.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HINT komt op voor de belangen van hoogbegaafden. Het onderwijs is, ondanks vele verbeteringen, vaak nog niet passend voor hoogbegaafde kinderen. Onze vereniging probeert daar verandering in te brengen. Dat doen we door contacten te leggen met scholen en via de Koepel Hoogbegaafdheid ook met de overheid.

Omdat het voor de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen belangrijk is dat ze in contact komen met ontwikkelingsgelijken organiseren wij weekendkampen.

Ook organiseren wij lezingen over diverse onderwerpen die een rol spelen bij hoogbegaafdheid. Tijdens die lezingen is er altijd volop gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen. Ook is er informatiemateriaal beschikbaar.

HINT neemt - samen met Pharos en Choochem - deel aan de Koepel Hoogbegaafdheid.© www.hintnoordzuidholland.nl          webbouw: Tom Geestman