Home neem contact op
 
 • Bestuur

  De vereniging
  Wat is de doelstelling van onze belangenvereniging ?
  Hoe en met wie doen wij dit ?
  Interesse ?
  De vereniging

  HINT Noord- & Zuid-Holland is een belangenvereniging die in 1994 is opgericht door een aantal ouders van hoogbegaafde kinderen. Vanaf het eerste begin was de doelstelling van HINT het behartigen van de belangen van hoogbegaafde kinderen in onderwijs en ontwikkeling. Er is een bestuur van maximaal 5, door de algemene kedebvergadering gekozen, leden. 

   

  naar boven
  Wat is de doelstelling van onze belangenvereniging ?

  Het behartigen van de belangen van hoogbegaafde kinderen in onderwijs en ontwikkeling is onze belangrijkste doelstelling. Dat doel proberen we te bereiken door:
 • Het actief benaderen van en het onderhouden van contacten met instellingen die zich direct of indirect bezig houden met onderwijs en ontwikkeling van kinderen.

  Dat houdt in dat we contact onderhouden met scholen, opleidingsinstituten en onderwijs begeleiders. Soms treden we op als bemiddelaar tussen scholen en ouders of als adviseur.
 • Het verstrekken van informatie.

  Deze website is daar een voorbeeld van, maar nog meer doen wij dat door middel van het organiseren van lezingen op diverse locaties in het land.
 • Het organiseren van activiteiten voor hoogbegaafde kinderen en hun verzorgers.

  Dat zijn bijvoorbeeld de kinderclubs en de, bijna maandelijkse, weekenden voor kinderen. Vooral bij de, meestal 14-daagse, kinderclubs is er gelegenheid voor ouders om onderling en met de begeleiders te praten.

  naar boven
  Hoe en met wie doen wij dit ?

  Alle bestuursleden, organisatoren en begeleiders van activiteiten zijn vrijwilligers. Velen hebben uit eigen ervaring, door hun beroep of door studie veel kennis over hoogbegaafdheid. Het zijn in het algemeen ouders van hoogbegaafde kinderen. De meesten zijn in de tijd dat hun kinderen in het basis onderwijs begonnen in contact gekomen met Hint.  

   

  Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: vacant
  Secretaris: Theo van Waarden
  Penningmeester: Bianca Wagemaker
  Lid: Tom Geestman
     

  naar boven
  Interesse ?

  Er zijn altijd helpende handen nodig. Wanneer u die te bieden heeft laat het ons dan weten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van ons contactformulier.

  naar boven •  
   

  © www.hintnoordzuidholland.nl          webbouw: Tom Geestman