Home neem contact op
 

De Bestuursvergaderingen zijn openbaar. Wanneer u deze als toehoorder wilt bijwonen dient u dat vooraf bij de secretaris te melden. 

(Als voorbeeld een bijna standaard agenda)

Agenda 

voor de bestuursvergadering

1.    Opening

2.    Vaststellen van de agenda

3.    Notulen van de vorige vergadering

4.    Mededelingen / Ingekomen stukken

5.    Lezingen

6.    Onderwijs

7.    Hint Nederland

8.    Rondvraag

9.  Vaststellen nieuwe vergaderdatum

10.  Sluiting

 

© www.hintnoordzuidholland.nl          webbouw: Tom Geestman