Home neem contact op
 

Inschrijfformulier

 

Naam  

Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoon/06-nummer  
E-mailadres  
IBAN (rekeningnummer)  
Rekeninghoud(st)er  


Door het invullen van uw rekeningnummer geeft u toestemming aan HINT NZH, incassant-id 69ZZZ404484210000, om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HINTNZH.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De machtiging kan altijd ingetrokken worden. Deze intrekking dient voor 15 december, schriftelijk of per e-mail, bij de ledenadministratie ingediend te zijn.: 

De contributie is 30 euro per jaar, deze is bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij inschrijving na 1 juli is de contributie 15 euro. Eenmalige inschrijfkosten 7 euro. Na inschrijving ontvangt u een welkomstbrief. Nadat uw betaling verwerkt is ontvangt u een ledenlijst en een welkomstgeschenk.

Uw naam en gegevens worden opgenomen in de ledenlijst, die jaarlijks aan alle leden verstrekt wordt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, gelieve u dat onderaan op dit formulier aan te geven.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, of per e-mail aan de ledenadministratie doorgegeven te worden voor 15 december van het lopende kalenderjaar.

Omdat HINT een vereniging is die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat stellen wij het zeer op prijs als wij af en toe een beroep op u mogen doen. Daarom vragen wij u uw beroep en/of hobby?s in te vullen.

Beroep(en) / Hobby's:

Bij meewerken aan activiteiten kunt u denken aan: kinderactiviteiten, hulp bij lezingen, administratie, organiseren van koffiebijeenkomsten, nieuwsbrief, PR, onderwijs, telefoon en bestuur.

(Ook met incidentele hulp zijn wij heel blij.)

Mijn voorkeur gaat uit naar:

Kinderen:

Naam Geboortedatum Emailadres   j     /     m

Ruimte voor opmerkingen ( over school b.v.) :

vermelding op ledenlijst :